Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ αποτελείται από οκτώ μέλη, έχοντας το γενικό πρόσταγμα μέχρι το καλοκαίρι του 2016.
 
Ο κ. Νίκος Κίρζης  βρίσκεται στην προεδρία της ποδοσφαιρικής εταιρείας από το καλοκαίρι του 2012 , έχοντας μαζί του από την αρχή της προσπάθειας τους αντιπροέδρους κ.Μαρίνο Ευσταθίου και Αντώνη Γλυκή, ενώ το καλοκαίρι του 2013 ενσωματώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο ο αντιπρόεδρος κ.Φάνος Κιννής και το μέλος κ. Κώστας Παπαχριστοφόρου
 
Το καλοκαίρι το 2016 ενσωματώθηκαν οι κ.Ντίνος Έλληνας, κ. Δάκης Μαυρουδής και κ.Χαράλαμπος Αντωνίου.
 
To Διοικητικό Συμβούλιο
 
Πρόεδρος:
 
Νίκος Κίρζης
 
Αντιπρόεδροι
 
Μαρίνος Ευσταθίου
Αντώνης Γλυκής
Φάνος Κιννής
 
Μέλη:
 
Κώστας Παπαχριστοφόρου
Ντίνος Έλληνας
Χαράλαμπος Αντωνίου
Δάκης Μαυρουδής