Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ αποτελείται από οκτώ μέλη, έχοντας το γενικό πρόσταγμα μέχρι το καλοκαίρι του 2016.
 
Ο κ. Νίκος Κίρζης  βρίσκεται στην προεδρία της ποδοσφαιρικής εταιρείας από το καλοκαίρι του 2012 , έχοντας μαζί του από την αρχή της προσπάθειας τους αντιπροέδρους κ.Μαρίνο Ευσταθίου και Αντώνη Γλυκή, ενώ το καλοκαίρι του 2013 ενσωματώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο ο αντιπρόεδρος κ.Φάνος Κιννής και το μέλος κ. Κώστας Παπαχριστοφόρου
 
Το καλοκαίρι το 2016 ενσωματώθηκαν οι κ.Ντίνος Έλληνας, κ. Δάκης Μαυρουδής και κ.Χαράλαμπος Αντωνίου ενώ από τον Ιούλιο του 2017 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και ο κ. Γιώργος Λακκοτρύπης.
 
To Διοικητικό Συμβούλιο
 
Πρόεδρος:
 
Νίκος Κίρζης
 
Αντιπρόεδροι
 
Μαρίνος Ευσταθίου
Αντώνης Γλυκής
Φάνος Κιννής
 
Μέλη:
 
Κώστας Παπαχριστοφόρου
Ντίνος Έλληνας
Χαράλαμπος Αντωνίου
Δάκης Μαυρουδής
Γιώργος Λακκοτρύπης