Θέσεις για προπονητές φυσικής κατάστασης

Ιουνίου 04, 2019

Θέσεις για προπονητές φυσικής κατάστασης
H Aκαδημία Ποδοσφαίρου Aπόλλωνα Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων προπονητών φυσικής κατάστασης.
 
Aπαραίτητα προσόντα:
 
1.Πτυχιούχους επιστημών αθλητισμού.
 
Eπιπρόσθετα προσόντα: 
 
1.Κάτοχος διπλώματος ποδοσφαίρου UEFA.
2.Εμπειρία σε παρόμοια θέση.
 
* Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 99-482698 (Βαλεντίνος Κουλουντής)  και 99- 627700 (Πάμπος Πίττας)