Φωτογραφίες - Ευρώπη - UEL02/ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΣΤΟΥΜΠΡΑΣ [2-0]