Φωτογραφίες - Ευρώπη - UEL 04/ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ [3-1]