Φωτογραφίες - Ευρώπη - UEL 05/ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΥΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ [4-0]