Φωτογραφίες - Ευρώπη - UEL 07/ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ [3-2]