Φωτογραφίες - Εκδηλώσεις - Επίσημη παρουσίαση συνεργασίας με Remedica Ltd