30
Ανδρέας Παναγιώτου Φιλιώτης Αμυντικός
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
Ημερομηνία γεννήσεως & Τόπος Γέννησης

31 Μαΐου, 1995
birthPlaceGR

Εγγραφή στον Απόλλωνα

2020 - 2021

Υπηκοότητα

Κύπρος

Στατιστικά παίκτη

Σεζόν
2020 - 2021

Πρωτάθλημα

0 0 0 0 0

Κύπελλο

0 0 0 0 0

Ευρώπη

0 0 0 0 0

Σύνολο

0 0 0 0 0