Μαρίνος Ευσταθίου

Αντιπρόεδρος

Ο Μαρίνος Ευσταθίου εργάζεται στη Μινέρβα Ασφαλιστική Δημόσια  ΛΤΔ από το 1987.

Κατέχει τη θέση Επαρχιακού Διευθυντή  Λεμεσού και είναι κάτοχος του Διπλώματος Business Management του ILM Institute of Leadership & Management.

Είναι Πρόεδρος του Σωματείου από τον Φεβρουάριο του 2014.