Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση στις 3 Μαΐου

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει ότι την Τετάρτη (03/05) έχει προγραμματιστεί να συγκληθεί Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση, με αφορμή την πρόθεση αποχώρησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, όπως ανακοινωθηκε την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου.

Επίσης ενημερώνει ότι εξειδικευμενη εταιρεία στο εξωτερικό, έχει εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ και έχει ετοιμάσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ποδοσφαιρικής εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο
Απόλλωνα Λεμεσού