Κενή θέση για το λογιστήριο της Ακαδημίας μας

Η Ακαδημία του Απόλλωνα Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Λογιστής/Λογίστρια

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της λογιστικής ή σε οποιοδήποτε σχετικό τομέα
2. Αρίστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων
3. Άριστη γνώση Microsoft Excel
3. Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν email βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση

Τα βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι τη Δευτέρα 25/09/2023.