Προκήρυξη θέσης Διοικητικού Υπεύθυνου Ακαδημίας Ποδοσφαίρου

Η Ακαδημία του Απόλλωνα Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Διοικητικός Υπεύθυνος Ακαδημίας Ποδοσφαίρου

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Αθλητικής διοίκησης
2. Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
3. Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας με συνοδευτική επιστολή στο e-mail .

Τα βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι τη Δευτέρα 31/07/2023.