Απόλλων και Mitbah βοηθούν άπορες οικογένειες της Λεμεσού