Επίσκεψη Μουσάγκα Μπακένγκα στο Γ’ Δημοτικό σχολείο Ύψωνα