Προσωπικό

Όνομα Θέση Email
Γιώργος Παπαγιάννης Γενικός Διευθυντής
Δέσποινα Παναγή Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Ιωάννης Κυριακίδης Υπεύθυνος Λειτουργίας Ποδοσφαιρικού Τμήματος
Φανούριος Κωνσταντίνου Εκπρόσωπος Τύπου
Πανίκος Φραγκούδης Διαχειριστής Κοινωνικών Δικτύων
Πάνος Κώστα Γραφείο Τύπου
Γιώργος Γεωργιάδης Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος
Κούλλα Σταυρινίδου Υπεύθυνη Μάρκετινγκ
Χριστόφορος Ματθαίου Υπεύθυνος Εισιτηρίων & Επιχειρήσεων
Αδάμος Παπαδάμου Τμήμα Εισιτηρίων
Κυριάκος Βασιλείου Υπεύθυνος Αθλητικού Υλικού
Παναγιώτης Βασσιάς Apollon Official Store
Στέλλα Ιγνατίου Γραμματεία
Δωρίτα Γεωργίου Γραμματεία