Προσωπικό

Όνομα Θέση Email
Γιώργος Παπαγιάννης Γενικός Διευθυντής
Δέσποινα Παναγή Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Ιωάννης Κυριακίδης Υπεύθυνος Λειτουργίας Ποδοσφαιρικού Τμήματος
Φανούριος Κωνσταντίνου Εκπρόσωπος Τύπου
Πανίκος Φραγκούδης Διαχειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Πάνος Κώστα Γραφείο Τύπου
Γιώργος Γεωργιάδης Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος
Κούλλα Σταυρινίδου Υπεύθυνη Μάρκετινγκ
Αδάμος Παπαδάμου Υπεύθυνος Εισιτηρίων
Κυριάκος Βασιλείου Υπεύθυνος Αθλητικού Υλικού
Παναγιώτης Βασσιάς Apollon Official Store
Μαρίνα Κυριάκου Apollon Official Store
Στέλλα Ιγνατίου Γραμματεία
Δωρίτα Γεωργίου Γραμματεία