Επίσκεψη στο παιδιατρικό τμήμα του γενικού νοσοκομείου Λεμεσού