Αιτήσεις για νέους επιτηρητές ενόψει του νέου σταδίου Λεμεσού

Η Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων που συστάθηκε σύμφωνα με τους περί της Πρόληψης και Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, ανακοινώνει ότι ενόψει και της λειτουργίας του νέου γηπέδου Λεμεσού, γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτηρητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις καθώς και το συνοδευτικό έντυπο πληροφοριών από τα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.cyprussports.org.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και την απόδειξη πληρωμής €30.00, θα πρέπει να παραδοθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου) και/ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου στην Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων, Ταχ. Θυρίδα 24804, Έγκωμη, 1304 Λ/σία, με συστημένη επιστολή και/ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση , όχι αργότερα από την 25η Νοεμβρίου, 2022.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού αιτήσεων, τα μαθήματα θα διεξαχθούν άμεσα.