Andreas Panayiotou FIliotis joined Apollon FC

Apollon FC announces the transfer of Andreas Panayiotou FIliotis to our team until 2022.